Regulamin sklepu internetowego TachoMobile24.eu

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym, zwanym dalej Sklepem.
 2. Sklep działa od adresem tachomobile24.eu i prowadzony jest przez firmę Traxe Artur Białkowski z siedzibą w Pniewach (62-045) pod adresem Turowska 31, NIP 7872039376 zwany dalej Sprzedawcą
 3. Kontakt elektroniczny ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem info@tachomobile24.eu
 4. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych użytkowników sklepu zwanych dalej Kupującymi dostępne są w polityce prywatności umieszczonej na stronie Sklepu.
 5. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów i usług związanych z ewidencją pracy kierowców i innymi zagadnieniami dotyczącymi form transportowych.
 6. W celu dokonania zakupu Kupujący musi posiadać komputer lub inny sprzęt spełniający następujące warunki:
  • dostęp do Internetu
  • system operacyjny
  • przeglądarka internetowa
  • przeglądarka plików pdf
  • program do rozpakowywania plików
  • aktywny adres e-mail
 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych oraz produktów fizycznych dostępnych w Sklepie.
 8. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 9. W przypadku produktów i usług wysyłanych fizycznie do Kupującego, ceny nie zawierają kosztu wysyłki.
 10. Płatności online realizowane są przez platformę TPay, zwaną dalej Operatorem płatności.
 11. W celu zakupu produktu lub usługi, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • Wejść na stronę wybranej usługi lub produktu
  • W przypadku usług raportów wybrać opcję „Zamów raport”
  • Wypełnić formularz na kolejnej podstronie oraz w przypadku usługi raportu – wgrać odpowiednie pliki niezbędne do realizacji usługi
  • Wybrać opcję „Przejdź do kasy”
  • W przypadku produktów należy od razu wybrać opcję „Przejdź do kasy”
  • Wypełnić formularz kontaktowy (minimum wszystkie pola oznaczone gwiazdką)
  • Wybrać metodę płatności i zaakceptować regulamin Operatora płatności
  • Wybrać opcję „Kupuję i płacę”
  • Po przekierowaniu na stronę banku należy dokonać płatności
 12. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma także w mailu podanym w formularzu.
 13. Wysyłka raportu lub zgłoszenia realizowana jest po otrzymaniu płatności. Sprzedawca w miarę możliwości realizuje zlecenie w ciągu godziny z tym, że Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wysłania zamówionych raportów lub zgłoszeń bez podania przyczyny w czasie do 24 godzin, na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia.
 14. Wysyłka produktu realizowana jest w ciągu 24 godzin.
 15. Kupujący, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Aby odstąpić od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego w formie pisemnej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wraz ze wskazaniem numeru konta bankowego do zwrotu. Zwrot kosztów następuje w ciągu 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego pisemnego odstąpienia od umowy.
 16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenia zaczęło być realizowane za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Niniejszy regulamin informuje Kupującego o utracie prawa do odstąpienia od tego typu umowy.
 17. Każdy produkt podlega reklamacji, która należy składać w formie pisemnej, wraz z przedłożonym dowodem zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane informacje i dane przez Kupującego w formularzu zgłoszenia.
 21. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.